• fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1

Meetings & Events

Nan a Charming Destination of Northen Thailand

Promotion แอ่วน่าน1 :


ศศิดารา รีสอร์ท น่าน

แพ็คเกจ แอ่วเมืองน่าน 1

(เที่ยวเมืองน่าน เมืองแห่งล้านนาตะวันออก สำหรับ 2 ท่าน 1 คืน 2 วัน)

ช่วงเวลา: 15 มิ.ย.- 31 ต.ค. 2557 - 2557 ราคา 3,500 บาท สุทธิ / แพ็คเกจ

ช่วงเวลา: 1 พ.ย. 2557 - 30 เม.ย. 2558 ราคา   4,500 บาท สุทธิ / แพ็คเกจ

.......................................................................................................................................

รายละเอียดในแพ็คเกจ

: ห้องพัก แบบสุพีเรีย 1 คืน 2 วัน 1 ห้อง

: เครื่องดื่มต้อนรับ เมื่อเช็คอินเข้าพัก

: บริการรับ-ส่งจากสนามบินหรือสถานีขนส่ง – รีสอร์ท

: อาหารเช้า 1 มื้อ

: อาหาร 1 มื้อ เที่ยง/เย็น (อาหารพื้นเมืองน่านขันโตก, อาหารไทย)

: ฟรี wi-fi, จักรยาน, สระว่ายน้ำ

: โปรแกรมท่องเที่ยว (รถของรีสอร์ท พร้อมคนขับ)

                    เที่ยวชมและไหว้พระ ณ.วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองน่าน 9 วัด

   วัดพญาวัด, วัดศรีพันต้น, วัดพระธาตุแช่แห้ง, วัดภูมินทร์,

    วัดพระธาตุช้างค้ำ ,วัดมิ่งเมือง, วัดหัวข่วง, วัดสวนตาล,

    วัดพระธาตุเขาน้อย. เยี่ยมชม “โฮงเจ้าฟองคำ” เรือนไม้  100 ปี

*        *        *        *

(กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก  3 วัน)

Copyright © All Right Reserved sasidararesort.com

Developer by Phuket Solution

Scroll to Top